REGLER FÖR ÅRETS UTSTÄLLNINGSHUND
Endast SBaK´s utställningar räknas.

Hund som blir:

BIR får antalet startande hundar -1 + 5 p

BIM får antalet startande hundar -2 + 3p

2 bästa hund får antalet startande hundar -3 p

3 bästa hund får antalet -4 p

4 bästa hund antalet -5p

Ck-hund som ej placerats bland de 4 främsta får 1 poäng

 

De fem bästa resultaten får räknas.

Tillägg 2014-04-05

Även utländska hundar, med ägare som är medlemmar i SBaK,
kan vara med och tävla om Svenska Bassetklubbens titel, Årets Utställningshund.

För att kunna räkna in en utställning i det samlade resultatet måste hundens
ägare ha varit medlem i SBaK vid den tiden då provet gicks.