Funktionär

Funktionär

Anmälningsblankett för SBaK´s aktiviteter


Bestämmelser för utbildning, auktorisation och fortbildning av drevprovsdomare


Drevprovsregler


Drevprovsregler - Handledning


Viltspår - regler 2017 - 2021


Domarutlåtande


Blankett

För Auktorisation av viltspår & Drevprovsdomare


Drevprovsprotokoll


Riktlinjer för drevprovsverksamhet i SBaK:s Lokalavdelningar


SBaKs digitala flöde vid drevprov


Hjälpblankett kommissarie


PM till Drevprovsdomare


PM/Lathund för SM-arrangörer PDF-Format


REGLER FÖR ÅRETS UTSTÄLLNINGSHUND
Endast SBaK´s utställningar räknas.
Hund som blir:
BIR får antalet startande hundar -1 + 5 p
BIM får antalet startande hundar -2 + 3p
2 bästa hund får antalet startande hundar -3 p
3 bästa hund får antalet -4 p
4 bästa hund antalet -5p
Ck-hund som ej placerats bland de 4 främsta får 1 poäng

De fem bästa resultaten får räknas.
Tillägg 2014-04-05
Även utländska hundar, med ägare som är medlemmar i SBaK,
kan vara med och tävla om Svenska Bassetklubbens titel, Årets Utställningshund.
För att kunna räkna in en utställning i det samlade resultatet måste hundens
ägare ha varit medlem i SBaK vid den tiden då provet gicks.