Startsida

  

ADRESS
SBaK  C/o   Andreas Fager
Klockartorp641 92 Katrineholm
070-248 80 04
blomkullas@hotmail.com


Postgiro: 79 08 27 - 0

Välkommen till oss!


Svenska Bassetklubben, SBaK, bildades 1971 under namnet Svenska Bassetsällskapet som en inofficiell ras sammanslutning för de bassetraser som då fanns i landet, Basset Artesien Normand och Basset Hound.
Snart följdes dessa raser av Basset Fauve De Bretagne
Petit Basset Griffon Vendéen, Grand Basset Griffon Vendéen och Basset Blue de Gascogne.

Resultat viltspårs-SM Älvkarleby 2019-08-18
1. Whistlewood’s Aqua Santa, BFdB, äg Mattias Dahlman, Syd

 Jakt o Skogsmässa,  L:a syd

   

HISTORIK


Svenska Bassetklubben, SBaK, bildades 1971 under namnet Svenska Bassetsällskapet som en inofficiell rassammanslutning för de bassetraser som då fanns i landet, Basset Artesien Normand och Basset Hound. Snart följdes dessa raser av fler då Petit Basset Griffon Vendeen, Grand Basset Griffon Vendeen, Basset Fauve de Bretagne och senast 1997, Basset Bleu de Gascogne importerats till Sverige.


1982 blev Bassetsällskapet officiell rasklubb. I samband med detta ändrades namnet till Svenska Bassetklubben, SBaK.


SBaK består av fem lokalavdelningar. Lokalavdelningarna har sin verksamhet inom respektive lokalområde och ska tillgodose medlemmarnas intressen i lokalområdet.
Lokalavdelningarna har genom delegering arrangörsansvaret för de aktiviteter som klubben genomför varje år. På programmet står bl.a. officiella utställningar (6-7 st /år) och prov (viltspår och drevprov), lokala bassetträffar och utbildning av domare för drev/viltspår mm.


Till klubben är också 4 officiella rasklubbar anslutna.

 

KLUBBENS ARTIKLAR
Beställes via materialförvaltaren i CS
Berit roos   0414-109 95
berit.roos@orngrensgarden.se

Betalning görs på Postgiro 79 08 27-0

 

KLUBBNÅLAR
Slipsnål 25:-
Clutch 20:-
Nål 20:

TYGDEKALER
30 kr/st
eller
2 st för 50:- inklusive porto

 

KLISTERDEKAL
Storlek 35x7 cm
Priset är 20 kr st + porto