Klubbtidning

Bassetbladet


Redaktör/layoutare
Eva Pettersson
Främmestadsvägen 47
465 97 Nossebro
Mobil: 0736-460490
E-mail   info@bassethound.se


Annonspriser
Medlem i SBaK och La/Rasklubb
1/1-sida 500,-
1/2-sida 250,-
Inbet. på PG. 79 08 27-0


För innehåll i artiklar svarar författaren och dessa

behöver inte ge uttryck för åsikter som delas av

SBaK´s styrelse, eller tidningens redaktion.
Viss redigeringsrätt förbehålles.

Manusstopp   Utgivning

Nr 1
15/2                  Sista veckan i mars


Nr 2
15/5                  Sista veckan i juni


Nr 3
15/8                  Sista veckan i sept.


Nr 4
1/11                    Kommer till jul
Tidningen är i A4 och kommer 4 ggr om året.