Styrelsen

Ordf. /AU/Drevprovsansvarig

Håkan Hemäng

Villan Västerby

590 45 Brokind

070-930 10 30

hakan@hemang.se

 Viceordf./AU/Ras och Avel

Magdalena Lindberg

Älmhult 6490

242 95 Hörby

070-654 79 20

hovrikets88@gmail.com

 Ledamot/Sekr./AU

Andreas Fager

Klockartorp

641 92 Katrineholm

070-248 80 04

blomkullas@hotmail.com
Kassör

Christina Järveback

Ockelbovägen 49

811 95 Järbo

070-609 43 52

dalsangs@hotmail.com

Ledamot /Materialförvaltare, Ras/Avel

Berit roos

Lillehallsvägen 4

272 91 Simrishamn

0414-109 95

berit.roos@orngrensgarden.se

 Ledamot/Utställning

Catrin Hultén

Åby Prästgård

599 94 Ödeshög

073-748 15 68

catrin.hulten@hotmail.se
 Ledamot/Ras och Avel

Ronny Westerlund

Gårdavägen 1

746 94 Häggeby

070-525 06 92

ronny.ll.westerlund@gmail.com

Suppl. Viltspår

Patrik Särenfors

Södertälje

patrik@peks.nu

070-539 79 81

Suppl. Utställning

Daphne Blomstrand

Dåveland Myren

457 43 Fjällbacka

070-889 73 89

daphne.blomstrand@live.se
 Revisorer

Kenneth Kullinger

Sköldgatan 6

723 71 VästeråsChristina Forsgren

 Valberedningen

Samk. Kurt Johansen

076-142 49 89

grebbas@live.seLars Johansson

Lars Friberg

  

ADRESS
SBaK  C/o   Andreas Fager
Klockartorp641 92 Katrineholm
070-248 80 04
blomkullas@hotmail.com


Postgiro: 79 08 27 - 0

Patrik

Håkan

Magdalena

Andreas

Christina

Berit

Catrin

Ronny

Daphne