Viltspårprov

VILTSPÅR PROV
Kontakta din lokalavdelning för vidare information.

1/1 - 31/12
1/4 - 31/12
1/1 - 31/12
1/3 - 31/12
1/1 - 31/12

Viltspår - regler 2017 - 2021
Protokoll fört vid viltspår konferens 2017-03-29
Kommissarier för samtliga lokalavdelningars rörliga prov


NORDÖSTRA
1 jan. - 31 dec.
Förutsättning: Barmark
postgiro 646 43 27-3
Anm. avgift 150 kr + domarersättning 200 kr


Uppland Södermanland och Söderöver
Anso Pettersson
Norra Väg 47 136 45 Handen
Tel 08-777 15 94
allan.kanel@comhem.se


Gästrikland och norrut
Bengt Olsson
Ås 114  865 91 Alnö
Tel. 060 - 58 93 02
bengto17@gmail.com


VÄSTRA
1 jan. - 31 dec.
Förutsättning: Barmark

postgiro: 643 41 40-7  
Anm. avgift 150 kr + domarersättning 200 kr + eventuell reseersättning


Anmälan
Inger Skoglund
Bojetorpet 225 462 93 Vänersborg
Tel 0521-25 70 45


MELLAN
1/4 - 31/12, förutsättning barmark
postgiro 55 33 16-1, ers. Anm. avgift 150kr
+ domarersättning 200kr
Anmälan 10 dagar före start till kommissarien.


Ola Nilsson
Nyeds-Hedås 216   660 60 Molkom
Mobil 070-69019 67
viltspar@sbakmellan.se


ÖSTRA

1 Mars. - 31 dec.
Förutsättning: Barmark
postgiro 644 03 21-5, Anm. avgift 200 kr.
Varje domare fastställer själv prisvalören för de hundar han/hon dömer.
Anmälan 10 dagar före start till kommissarien, domarersättning 200kr.


Östergötland
Thord Markström
Hargs Östergård  590 51, Vikingstad
Tel. 013 - 850 38
Mobil. 070 - 379 56 84


Jönköpings län
Sören Engström
Gisshult gård  571 92 NÄSSJÖ
Tel: 070-650 05 82
viltspårsansvarig@sbakost.se


Kalmar län

Börje Petterson

Blåsippevägen 12  59431 Gamelby

Tel: 0706967280

viltspår-kalmar@sbakost.se


Syd

1 jan - 31 dec
Förutsättning = barmark
Anmälan 10 dagar före start
Anmälningsavgifter Anlag eller Öppen klass
anmälningsavgift 200:-kr + domarersättning 300 kr
Bankgiro 5256-2998

Kommissarie
Samtliga Bassetraser
Laila Dahlman
Pl 2674 Matteröd 282 91 Tyringe
Tel: 0451-533 74
Mobil:073-641 49 40
laila.basset@outlook.com


Samtliga övriga raser:

Pauline Edenklint
Svärtingstorpsgatan 19 282 34 Tyringe
pauline.edenklint@outlook.com